om dogge

 från innovativ rappare till folkkär mångsysslare

Dogge Doggelito är en av Sveriges få sanna musikaliska pionjärer. Banan som artist började han som ung under uppväxten i Stockholms-förorten Alby. Det var där han introducerades för hip-hop och kort därpå började med det. Fram tills då var det få, om ens några, svenska artister som gjort sann svensk hip-hop enligt amerikansk förlaga. Som rappare i Latin Kings fick han sitt genombrott, som han sedan byggde vidare på med en framgångsrik karriär som soloartist. Det var bara början. Därifrån har karriären tagit ett flertal vändningar.

Han har förutom musik också varit med i ett flertal filmer och synts i många TV-program. Bland de första är det värt att nämna långfilmen Förortsundar. I TV har han varit med i bland annat Talismanden, Wipeout, Bulldog och ett stort antal reklamfilmer. Tillslut har han också lyckats med att ha blivit folkkär. Hans liv har dock inte enbart handlat om att stapla framgångar på varandra. Han har stött på tuffa motgångar. Under sina föreläsningar berättar han på ett insiktsfullt sätt om motsättningarna som fanns i 1970-talets Alby. Motsättningar som i mångt och mycket speglar de utmaningar delar av samhället brottas med än idag. Hans livs förmodligen svåraste stund var dock när hans hustru sedan flera år dog i cancer år 2004. Hans föredrag handlar till stora delar om hur han trots enorma svårigheter lyckats ta sig fram i livet och nå framgångar som är få förunnade. Hans liv har också gett honom värdefulla insikter om dagens samhällsproblem och han delar med sig om dessa samt mycket annat med humor, värme och allvar.


Dogge Doggelitos liv hittills har präglats av fantastiska framgångar, men också tunga motgångar. Det har gett Dogge djupa insikter både om livet och samhället.